0935 2181635
info@irpasargad.com

بیمه مسئولیت کارفرمایان

بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارگران بیمه پاسارگاد با ارائه مشاوره مناسب قبل از خرید و هزینه ی مناسب فقط در آی آر پاسارگاد

بیمه مسئولیت چیست؟ 

بر اساس قانون مسئولیت مدنی کشور عزیزمان، کلیه افراد جامعه در قبال صدمات و زیان های وارد شده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران و رفع آن باید اقدام نمایند. بیمه مسئولیت مدنی بر پایه شبه جرم و یا شبه عمد فعالیت می نماید، در واقع می توان گفت فردی که از روی بی احتیاطی و غفلت صدمات و زیان هایی مالی و جانی به افراد دیگر می رساند باید برابر قانون به صورت تمام و کمال در رفع آن اقدام کند و این احراز مسئولیت را مراجع قضائی تعیین می نمایند. 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان چیست؟ 

کلیه کارفرمایان محترم نسبت به جبران خسارات و صدمات وارده به کارگران و کارمندان که در حین انجام کار باشد مسئول هستند. حال این صدمات می تواند به صورت جسمی و یا جانی باشد. 

رعایت اصول حفاظتی و ایمنی جهت پیشگیری از وقوع حوادث کار بر کارفرمایان الزامی است.

اما باید توجه داشت که کوتاهی در اجرای صحیح این اصول، باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای کارگران و کارمندان می شود. جبرات غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث کار با بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال کارگران بیمه پاسارگاد قابل جبران است. 

کلیه کارگران، کارمندان در محل کار خود تحت پوشش این بیمه خواهند بود و می توانند در زمان بروز مشکل از آن استفاده کنند. در نظر داشته باشید که در یک صورت کارگر یا کارمند تحت پوشش این بیمه نخواهد بود و این در صورتی است که کارگر یا کارمند جزء پرسنل طرف قرارداد با کارفرما نبوده باشد. 

 

اگر شما در زمینه بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان نیاز به مشاوره رایگان دارید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید:

09352181635 - فائقه جعفری 

کارشناس و مشاور در امور بیمه پاسارگاد 

برای مطالعه مطالب بیشتر در زمینه بیمه می توانید به وبلاگ بیمه پاسارگاد مراجعه کنید.