0935 2181635
info@irpasargad.com

بیمه مسئولیت پزشکان

معرفی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان پاسارگاد ویژه پیراپزشکان، دندانپزشکان، آزمایشگاه، تشخیص طبی و رادیولوژی

بیمه مسئولیت چیست؟ 

بر اساس قانون مسئولیت مدنی کشور عزیزمان، کلیه افراد جامعه در قبال صدمات و زیان های وارد شده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران و رفع آن باید اقدام نمایند. بیمه مسئولیت مدنی بر پایه شبه جرم و یا شبه عمد فعالیت می نماید، در واقع می توان گفت فردی که از روی بی احتیاطی و غفلت صدمات و زیان هایی مالی و جانی به افراد دیگر می رساند باید برابر قانون به صورت تمام و کمال در رفع آن اقدام کند و این احراز مسئولیت را مراجع قضائی تعیین می نمایند. 

بیمه مسئولیت پزشکان چیست؟

جبران مسئولیت بیمه گذار یعنی پزشک که ناشی از قصور، غفلت، بی احتیاطی و اشتباه وی در انجام امور پزشکی است از پوشش های بیمه مسئولیت پزشکان می باشد. صدمات وارده از سوی پزشکان به بیماران می تواند به صورت جسمانی بوده و یا منجر به فوت شود که با توجه به نوع بیمه از پوشش های خاصی برخوردار خواهند بود. 

اگر مراجع معتبر بعد از بررسی های لازم متوجه شوند که صدمات وارده از سوی پزشکان بوده است، ظرف مدت 3 سال تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و هزینه های دادرسی در صورت شکایات هر بیمار مشمول تعهدات بیمه گر محسوب می گردد، توصیه ما به تمام پزشکان، جراحان و متخصصین این است که هرچه سریعتر جهت اخذ بیمه مسئولیت پزشکان با تعهدات مناسب اقدام فرمایید. 

اگر شما در زمینه بیمه مسئولیت پزشکان نیاز به مشاوره رایگان دارید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید:

09352181635 - فائقه جعفری 

کارشناس و مشاور در امور بیمه پاسارگاد 

برای مطالعه مطالب بیشتر در زمینه بیمه می توانید به وبلاگ بیمه پاسارگاد مراجعه کنید.