0935 2181635
info@irpasargad.com

بیمه عمر و بازنشستگی

بیمه عمر و بازنشستگی پاسارگاد ویژه افراد شاغل و کارمندانی است که قصد دارند پس از فعالیت کاری خود از امکانات و هزینه های مناسبی بهره مند شوند.

بیمه بازنشستگی پاسارگاد

 شما در سن 60 سالگی نیاز به هزینه های بیشتری دارید یا در جوانی ؟

شما در سن 60 سالگی بیشتر انرژی دارید برای کار کردن یا در جوانی؟

شما در سن60 سالگی بیشتر می توانید پس انداز کنید یا در جوانی؟


بازنشستگی، مرحله ای از زندگی کارکنان و افراد شاغل است که دیگر ضرورتی بر فعالیت آنها نیست و در این دوره می توانند در منزل به انجام فعالیت های ورزشی یا فعالیت های مورد علاقه بپردازند و در کنار کانون گرم خانواده حضور بهتری داشته باشند. 
بازنشستگی را اگر بخواهیم به بیان ساده تر تعریف کنیم، می توان گفت: دوره پایان یافتن استخدام در سازمان های دولتی و رسمی است. نکته دیگر این است که در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای افراد است زیرا در این دوره بیشتر کارمندان و کارگران دارای اضطراب و نگرانی هستند، و به همین علت جوامع مختلف، مرزی را برای آن در نظر گرفته اند تا افراد از نظر سلامت روح و روان زندگی شاداب تری را سپری کنند.

بیمه عمر و بازنشستگی پاسارگاد

در زمان بازنشستگی برای اینکه بتوانید خرج خود و خانواده را بپردازید نیاز به مبلغی تا حدود 70 الی 80 درصد از دوران کارمندی یا کارگری دارید تا بتوانید از پس مخارج زندگی بربیایید. 
در زمان باز نشستگی باید از اندوخته ها وپس اندازهای دوران جوانی سود برد ودر ان زمان فقط فکر استراحت ولذت بردن از خانواده و زندگی خودبود.

زمانی است که هر فرد باید به فکر گردش و تفریح خود باشد و دیگر نگران امرار معاش و هزینه های جانبی زندگی خود نباشد.
پس از هم اکنون و در سن جوانی باید به فکر اسایش دوران بازنشستگی بود. 

برای رسیدن به اسایش ورفاه در دوران بازنشستگی:

این نوع نگرش باید در دوران جوانی درانسان باشد که هر چه پس انداز بیشتری داشته باشیم می توانیم  دوران بازنشستگی بهتر با اسایش و رفاه بیشتری برای خود فراهم کنیم .
واین در سایه پس انداز در دوران توانایی و نشاط است که فرد را ملزم می کند به تلاش بیشتر در جوانی وپس انداز برای دوران خوش بازنشستگیبرای ثبت سفارش بیمه بازنشستگی پاسارگاد از فرم و شماره تماس زیر استفاده کنید:


فائقه جعفری: 2181635 0935


برای ثبت سفارش از فرم زیر استفاده کنید: